Tolk

Ifølge forvaltningsloven har offentlige myndigheder (ikke sundhedsvæsenet) pligt til at gøre sig selv forståelige og sikre at deres budskab er forstået af modtageren. Det betyder bl.a. at de har pligt til - efter en konkret vurdering - at sørge for tolkebistand ved møder på kommunen o.lign.

 

Du kan læse en mere detaljeret gennemgang herunder.

Hos kommunen

Personer der har svært ved at forstå eller tale dansk, har ret til en tolk ved offentlige møder - uanset hvor længe de har haft opholdstilladelse. Det samme gælder, hvis de har problemer med hørelse og tale generelt. 

 

Det betyder imidlertid ikke, at alle der har behov for tolkning, får tolkning. Det er nemlig sagsbehandleren, der i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om der er behov for en tolk. Og ligesom alle os andre, kan sagsbehandlere engang imellem komme til at lave en fejlvurdering. 

 

Er der sket en fejl, skal man derfor tage fat i den pågældende sagsbehandler. Og går det helt skævt med kommunikationen, kan man prøve at henvise til Forvaltningslovens §7 og Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 5 punkt 54-55.

Vi anbefaler dog, at man først prøver i en venlig tone uden brug af paragraffer. 

Hos lægen

Flygtninge der har haft opholdstilladelse i mindre end 3 år, har altid ret til en tolk, når de er ved lægen eller på sygehuset. Dog er det ikke altid, at sygehuset/lægen har styr på, at de skal sørge for tolkning - og mange flygtninge synes det er pinligt eller skamfuldt at bede om. Derfor kan det være en god ide at ringe og anmode om en tolk inden fremmøde.

 

Flygtninge der har haft opholdstilladelse i mere end 3 år, skal desværre selv betale for tolkning ved lægebesøg og sygehusbesøg. 

 

Herunder har vi kopieret priserne for 2019:

 

  • Video-/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos din egen læge og praktiserende speciallæge kostede 191 kr.

  • Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos din egen læge og praktiserende speciallæge koster 334 kr.

  • Video-/teletolkning ved indlæggelse på sygehus koster 957 kr.

  • Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus koster 1.675 kr.


 

Undtagelser hos lægen

Flygtninge kan blive fritaget fra at skulle betale tolkegebyr, hvis:

 

  • de lider af en funktionsnedsættelse, der gør det svært for dem at lære dansk, og bruge dansk.

  • det er deres barn der er i behandling, og de har brug for en tolk for at forstå, hvad der sker med barnet.

  • de selv er et barn og de møder op til behandling uden forældre.


 

For at blive fritaget, skal de konsultere deres egen læge og bede ham/hende sende en ansøgning til Regionen. 

Folkeskolen

Forvaltningsloven gælder også for folkeskolen. Forældre der ikke taler eller forstår dansk, har altså ret til tolkebistand ved møder på skolen, og oversættelse i forbindelse med væsentlig skriftlig kommunikation. Sker det ikke, kan man tage kontakt til skolelederen.

Retssager

Flygtninge der ikke taler dansk har altid ret til en tolk i straffesager. 

 

I civil sager er det dog op til den enkelte at finde og betale for en tolk.  

Tak fordi du viser interesse for flygtninge i Danmark. 

 

Retsgrundlag

Forvaltningslovens §7

 

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 5 punkt 54-55.

 

Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

På Tværs ivs

Vi hjælper udenlandske borgere med at finde rundt i Danmark.

Links

Fragt

Kontakt os

© På tværs ivs

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle